Børns udvikling

Børns udvikling 0-3 år

 

Børn i alderen 0-3 år gennemgår en stor udvikling. Barnet skal tillære sig mange færdigheder på kort tid. Det betyder at de har brug for nære voksne til at støtte dem i deres udvikling.
I kraft af min  erfaring  som kommunal dagplejer ved jeg lige præcis hvordan og hvornår jeg skal støtte op om et barn og hjælpe det på vej i dets udvikling.


Jeg vil bl.a. arbejde med følgende:

  • Selvhjulpenhed - at tage tøj af og på selv.
  • Sociale kompetencer - hjælp til venskaber.
  • Styrke barnets fin og grovmotoriske evner – puslespil, dans og rytmik, udfoldelse i naturen
  • Stimulere barnets sprogudvikling – sange med fagter, rim og remser.
  • At barnet skal hjælpe til – dække bord og rydde af.
  • At sætte grænser for sig selv - sige nej ved drillerier.

 


Ved at arbejde med ovenstående vil jeg kunne støtte det enkelte barn i dets udvikling af færdigheder og kompetencer.
Det vil give barnet succesoplevelser og derved en tro på dem selv og egen kunnen (udvikling af selvværd og selvtillid).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evigglade-børn

| Svar

Nyeste kommentarer

17.02 | 12:16

Hej

18.03 | 16:51

Hejsa jeg er privat dagpleje ved mullerup og ville høre om du ville mødes til en legestue eller har du en legegruppe
hilsen sussi